• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Samordningsförbundet Västra Östergötland

Om förbundet

Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av de tidigare samordningsförbunden Motala Vadstena, som startades den 1 januari 2005, och Mjölby Ödeshög Boxholm, som startades den 1 januari 2007. Utöver de fem kommunerna (Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög) ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland i Samordningsförbundet Västra Östergötland. Samordningsförbundet Västra Östergötland verkar enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och är en fristående juridisk person.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnad rehabilitering. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete. 

Förbundsordning (antagen inför bildandet 2015)

Verksamhetsplan 2024

Nationella rådets informationsfilm om finansiell samordning och samordningsförbund:

Kontakt:
Elin Ahlm, Förbundschef
Telefon: 072-141 47 43