• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Mötesplatser för förbundets medlemmar

Om Mötesplatser

En viktig del av Samordningsförbundets uppdrag är att arbeta för en bättre samverkan och mer utbyte mellan medlemmarna. Detta arbete sker dels genom gemensamma utbildningsinsatser och de olika insatserna, dels genom våra olika mötesplatser. Samordningsförbundet träffar medlemmarna i följande sammanhang:

Vid frågor om någon av förbundets mötesplatser, kontakta förbundschef (se kontaktuppgifter till höger).