Individuellt stöd till arbete (ISA)

Individuellt stöd till arbete, mer känd som ISA, är en insats som riktar sig till unga vuxna som är i behov av särskilt stöd (långsiktigt) för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom arbete eller studier. Till skillnad från mer traditionell arbetslivsrehabilitering, läggs här stor vikt vid tidigt inträde på arbetsmarknaden för att sedan utifrån individuella förutsättningar anpassa stödet. Stödet ges av våra koordinatorer (alla deltagare får en egen kontakt).

Läs mer om Supported employment och ISA här.

Anvisan till ISA sker alltid genom kontakt med någon av förbundets medlemmar.

Informationsfilm om ISA:

Vid frågor om ISA, kontakta någon av våra tre koordinatorer (se kontaktuppgifter till höger).