Förstegsträning

Att delta i förstegsträning kan vara ett första steg mot egen försörjning. Genom förstegsträning erbjuds individer möjlighet att prova förutsättningarna för att gå vidare mot arbete eller studier. Som insats ska förstegsträningen också bidra till meningsfullhet och struktur i vardagen. Förstegsträningen är i regel begränsad till en viss tid, vanligtvis 8–12 veckor. Varje individ deltar utifrån egna behov. 

Informationsfilm om förstegsträning


Nedan presenteras de förstegsinsatser som Samordningsförbundet Västra Östergötland finansierar i dagsläget. Förstegsinsatserna tar emot deltagare från alla våra fem kommuner. Anvisan till förstegsträning sker alltid genom kontakt med någon av Samordningsförbundets medlemmar (som sedan tar direktkontakt med den aktuella insatsen).

Vid frågor om förstegsträning som insats, kontakta vår förstegskoordinator Patrik Andersson (se kontaktuppgifter till höger).


Försteg Vadstena

På försteg Vadstena kan du som är 16-65 år få arbetsförberedande och vägledande insatser
för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Hos oss får du landa i
en trygg miljö där vi utgår från dig och tillsammans planerar för nästa steg.
 
Vi erbjuder möjlighet till enklare arbetsuppgifter inom kök, odling och grönyteskötsel,
snickeri och målning, reparations- och underhållsarbete, bilvård, administration och
turism, tvätteri och lokalvård, sömnad samt friskvård och kundbemötande.
Vi jobbar för att utveckla färdigheter som behövs när man ska arbeta, såsom
samarbetsförmåga, instruktionsförståelse och koncentrationsförmåga.

Insatsen pågår oftast under 10 veckor. Uppföljningar görs regelbundet och nya uppstarter sker löpande.

Målgrupp: Personer i åldern 16–65 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Vadstena kommun.

Kontaktuppgifter
Anna Hellman, handledare, Vadstena kommun
Telefon: 010-2347157
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadress: Ingegärd Knutdotters väg 1, Vadstena


Försteg Grönan

Grönan, tidigare kallat Gröna projektet, är en förstegsinsats förlagd till Stora Målen i Boxholm. Arbetsuppgifterna är i huvudsak relaterade till trädgård och odling och skötseln av ett växthus och ett mindre torp. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter. Insatsen är i regel 10-12 veckor.

Målgrupp: Personer i åldern 16–65 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Boxholms kommun.

Kontaktuppgifter
Anders Fredriksson, handledare, Boxholms kommun
Barbro Björsson, handledare, Boxholms kommun
Telefon: 070-308 95 58 alt. 073-091 62 59
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadress: Stora Målen, Boxholm (bredvid Ridklubben)

Försteg Ödeshög (Klockargårdsängen)

Klockargårdsängen är en förstegsinsats som vänder sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Verksamheten omfattar bland annat park- och trädgårdsskötsel, mattransporter samt biltvätt. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov och säsong. Verksamheten har ett nära samarbete med andra förvaltningar inom Ödeshögs kommun och kan erbjuda arbetsuppgifter inom ytterligare områden. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter.

Insatsen är i regel 10-12 veckor.

Målgrupp: Personer i åldern 16–65 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Ödeshögs kommun.

Kontaktuppgifter
Tobias Ross, arbetsledare, Ödeshögs kommun
Stina Björklund, arbetsledare, Ödeshögs kommun
Telefon: 070-293 61 76 alt. 072-2015050
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadress: Ekängsgatan 6, Ödeshög

Försteg Skänninge/Mjölby

Försteg Skänninge är en förstegsinsats som vänder sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Försteget har ett nära samarbete med hembygdsföreningen och turistnäringen i Skänninge och kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering samt sömnad utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter.

Under 2021 utökades verksamheten med en filial i Mjölby som kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom återbruk och miljövård. Arbetet kan bestå av handarbete och sömnad, enklare snickeriarbete och reparation och målning av möbler, rensning av yttre miljö från plast och skräp samt demontering och sortering av elektroniska apparater. 

Målgrupp: Personer i åldern 16-65 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av: Mjölby kommun.

Kontaktuppgifter
Johan Hallberg, arbetsledare, Mjölby kommun
Stefan Johansson, arbetsledare, Mjölby kommun
Telefon: 010-234 59 36 alt. 010-234 58 46
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadresser: Mjölbygatan 11, Skänninge och Industrigatan 9, Mjölby

Försteg Motala

Försteg Motala är ett försteg förlagt till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn samt på VIA Ekenäs i Motala. Syftet med denna insats är att ge personer möjlighet att komma igång i sysselsättning. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen samt inom de arbetsuppgifter och arbetslag som finns inom arbetsmarknadsenheten VIA Ekenäs, exempelvis i restaurangen samt möbelvård i snickeriet. Utöver det kan platser erbjudas med handledning på biblioteket och på fritidsbanken. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter.

Insatsen är i regel 10 veckor. 

Målgrupp: Personer i åldern 16-65 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av: Motala Kommun.

Kontaktuppgifter 
Tomas Adolfsson, arbetsledare, Motala kommun
Åsa Vilpi, arbetsledare, Motala kommun 
Telefon: 070-112 99 55 alt. 070-639 16 77 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadress: Torpavägen 5, Motala