Digitaliseringscenter

På Digitaliseringscenter arbetar man med digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Samarbete sker även med lokala föreningar och företag. Verksamheten drivs av Kooperativet Grenverket på uppdrag av Samordningsförbundet Västra Östergötland. Som arbetsplats och insats, vänder sig Digitaliseringscenter till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av sysselsättning för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. En placering i verksamheten inleds i regel med praktik/arbetsträning som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. 

Verksamheten erbjuder möjlighet till hög grad av individuella anpassningar utifrån den enskildes förutsättningar och behov.

Digitaliseringscenter ligger på Vintergatan i Motala.

Informationsfilm om insatsen

Läs mer om Digitaliseringscenter här.

Vid frågor om Digitaliseringscenter, kontakta Lennart Julander (kontaktuppgifter till höger).